Religioner

Pastafari

För länge sedan skapades ett stort, flygande spaghettimonster universum. Spaghettimonstret har sedan dess alltid existerat omkring oss, osynlig och allvetande – pirater anses ha varit dess första sanna följare. Låter […]

Religioner

Jainism

Av de många religioner med indiskt ursprung som finns är jainismen en av de äldsta – äldre än till exempel buddhismen. Buddhismen och jainismen tillsammans är de enda två överlevande […]

Religioner

Sikhism

Sikhism är världens femte största religion. Över hela världen finns ungefär 30 miljoner utövare, men de allra flesta finns i Indien, där religionen också har sitt ursprung. Sikhismen grundades av […]

Religioner

Buddhismen

Buddhism kallas också Buddha Dharma, vilket betyder ”Buddhas lära”. Buddhismen är en icke-teistisk religion, och är i stort baserad på lärdomar från Siddharta Gautama, som är känd som Buddha. Buddhister […]

Religioner

Wicca

Wicca är ett ord som kommer från engelskan, och är ett gammalt ord för ”häxa” (den feminina formen var wicce) eller ”trollkarl”. Ordet finns belagt från 800-talet, men religionen wicca […]

Religioner

Shinto

Shinto är en religion som är inhemsk i Japan, och har gamla rötter i landet. Det finns beskrivningar av shinto i text som daterats till 700-talet, men arkeologiska fynd visar […]