Jainism

Av de många religioner med indiskt ursprung som finns är jainismen en av de äldsta – äldre än till exempel buddhismen. Buddhismen och jainismen tillsammans är de enda två överlevande religionerna av det som förr kallades sramanismen, och som stod i motsättning till vad som kallades brahmanismen. Det sistnämnda utvecklades senare till det som idag kallas hinduism. Även hinduismen bär dock spår av jainismen, särskilt när det gäller religionens tro på icke-våld. Om du vill veta mer om hinduismens historia kan du bland annat lyssna till en ljudbok om detta på Storytel.se. Med en prenumeration på Storytel får du tillgång till tusentals ljudböcker varje månad.Jain Sadhvis

Jainismen grundas på tron att det finns transcendenta och heliga själar, och att dessa har förmågan att uppnå ett högre, gudaliknande medvetande, som kallas moksha-nirvana. Jainismen är vägen för att nå detta högre medvetande och bli en så kallad jina, som betyder ”erövrare” eller ”segrare”. Att en person som nått det högre medvetandet kallas just så beror på att man måste utkämpa en personlig kamp för att komma dit, och ”erövra” sina inre fiender. Att gå jainismens väg mot moksha-nirvana innebär att man lovar att leva efter fem regler: att inte döda, att inte ljuga, att inte stjäla, att inte vara otrogen och att dela med sig av sin rikedom och sina ägodelar. De som hänger sig helt åt religionen, jainismens munkar, lever mycket asketiskt, utan ägodelar, och ägnar sig åt självplågeri.

Den första regeln, att man inte får döda, tas på stort allvar och leder till att det finns få yrken som jainiter kan ägna sig åt. Även ett yrke som bonde, som är ett skapande, odlande yrke, är problematiskt för en jainit, eftersom man kan råka döda insekter, maskar och annat i jorden när man brukar den. Av den anledningen är jainiter statistiskt överrepresenterade i det indiska affärslivet, eftersom man som affärsman mycket sällan handlar med eller hanterar något levande.

Jainismen anses traditionellt ha grundats av profeten Mahavira, som sannolikt levde mellan 599 och 517 f.Kr. Mahavira kallas för vår tids tirthankara (vilket kan jämföras med buddhismens ”buddha”). Enligt jainismen har det totalt funnits 24 tirthankara genom historien, och den första ska ha levt för flera miljoner år sedan.