Hälsa kan ses som en religion

Forskarna Britta Pelters vid Högskolan i Halmstad och Barbro Wijma vid Linköpings universitet har upptäckt att dagens stora hälso- och träningsintresse kan liknas vid en religion. De har också kommit fram till att den som inte passar in i denna mall löper ökade risker. God hälsa förknippas ofta med medelklass, och när hälsa blir en klassfråga kan den som inte följer denna trend bli diskriminerad och bedömd efter sin vikt. Att visa upp sin goda hälsa och vackra kropp blir en statussymbol som visar att man är högpresterande och värdefull för samhället.

Uppfyller religionens kriterier

Kost och hälsa kan liknas vid religion, enligt forskarna. I studien utgick de från Vanderpools religionssociologi, vilken innehåller ett antal punkter som definierar vad som karaktäriserar en religion. Därefter applicerade de dessa på hälsa, och upptäckte att dagens hälsovurm passar in på samtliga kriterier. Enligt dessa ska en religion innehålla något heligt och extraordinärt samt existentiellt meningsfullt. Britta Pelters menar att den perfekta hälsobilden kan ses som en gudomlig princip. Hälsan skapar en bild av kontroll, och fångar upp trygghetsbehovet precis som en gudomlig kraft gör. När kontrollkänslan går till överdrift kan det dock leda till både besvikelse och skam vid exempelvis sjukdom.

Hälsoprästerna predikar om det goda livet

I hälsoreligionens värld finns det gott om representanter för den perfekta hälsan, i form av till exempel hälsobloggare och andra hälsovetare. Dessa blir som ett slags präster som ska uppmuntra folket att leva rätt, genom kost- och träningsråd som de gärna delar med sig av. Gymmet blir ett hälsotempel där de gemensamma värderingarna symboliseras och efterlevs. I gymmet finns gott om ritualer, något som också kännetecknar en religion. Forskarna hoppas att de med sin studie kan avdramatisera hälsoämnet, ge nya infallsvinklar till hälsovetare samt skapa ett mer kritiskt förhållningssätt till de rådande hälsotrenderna. Den nya hälsovärld som trätt fram under de senaste åren är inte helt och hållet sund, menar de.