Pastafari

För länge sedan skapades ett stort, flygande spaghettimonster universum. Spaghettimonstret har sedan dess alltid existerat omkring oss, osynlig och allvetande – pirater anses ha varit dess första sanna följare. Låter detta konstigt? Kanske inte så konstigt, egentligen. Trots att pastafarianism är en satirreligion, så är dess skapelsemyter, seder och trossystem väldigt lika de som finns hos andra stora religioner i världen. Det viktiga att komma ihåg är att pastafarianismens syfte inte är att håna religion eller säga att det är fel. Istället är det ett sätt att kritisera den plats religion har i samhället, särskilt i skolor och utbildning.

Från liten protest till världsfenomen

Allt började år 2005, när 24-åriga fysikstudenten Bobby Henderson skickade ett brev till utbildningsstyrelsen i Kansas, där han beskrev den religion han tillhörde – pastafarianismen – och att denna borde läras ut i skolor. Han menade att hans tro var lika giltig och legitim som kristendomen, och eftersom kristna historier lärdes ut till unga elever som fakta, så borde hans också få göra det. Syftet var att betona just hur dumt det var att lära ut den kristna skapelsemyten som fakta, istället för den vetenskap som ligger bakom evolution, och hur skadligt det kan vara. Nyheten om denna nya tro spreds snabbt tack vare internet, och idag finns det flera tusentals egenbenämnda pastafarier runtom i världen. durkslag på huvudet gäller för att bli antagen, och det anses till exempel finnas ett direkt samband mellan växthuseffekten och minskandet av antalet pirater i världen – flera aspekter av denna satirreligion tilltalar de som motsätter sig idén om att lära ut religion som vetenskap.Touched_by_His_Noodly_Appendage_HD

Trossystem och kulturellt inflytande

På många sätt kan man klassificera pastafarianism som en religion, med tanke på att det finns en dogm (även om denna dogm går ut på att motsätta sig religiösa dogm) och tillräckligt många följare som utövar denna religion. Detta har gjort många människor upprörda, framförallt konservativa kristna, då religionen existerar som en satir och parodi på andra organiserade religioner och det inflytande de har. Den främsta övertygelsen pastafarianism bygger på är helt enkelt att religion inte ska tolkas som sanning och vetenskap, eftersom de är vitt skilda saker, och trots att religionen på många håll i USA klassificeras som satir och inte en sann religion, så kan man i exempelvis Nederländerna och Nya Zeeland vigas inom Det Flygande Spaghettimonstrets kyrka. Religionen har använts som argument inom frågor om religionsfrihet, särbehandling, och religioners inflytande i samhället och dess lagar och utbildning. Det råder ingen tvekan om att pastafarier verkligen har gjort ett intryck.