Buddhismen

Buddhism kallas också Buddha Dharma, vilket betyder ”Buddhas lära”. Buddhismen är en icke-teistisk religion, och är i stort baserad på lärdomar från Siddharta Gautama, som är känd som Buddha. Buddhister ser Buddha som en upplyst lärare som delade med sig av sina insikter för att hjälpa människor att få ett slut på sitt lidande. Det kan de göra genom att utplåna all form av okunnighet och begär. Detta tror buddhister att man kan uppnå genom att förstå De fyra ädla sanningarna. Dessa sanningar är satser uttalade av Buddha, som beskriver lidandets orsak och hur man upphäver det. Sanningarna säger att all existens är lidande, att roten till lidandet är begäret, att lidandet således upphävs när begäret upphävs, och att vägen till att upphäva lidandet är Den åttafaldiga vägen. Inom buddhismen tror man på ständig återfödelse, vilket för dem innebär att de ständigt är fjättrade i existensens lidande. Genom att följa Den åttafaldiga vägen tror buddhister att de kan uppnå nirvana, ett upphöjt tillstånd som befriar människan från återfödelsens kretslopp.Buddhismen 2

Den åttafaldiga vägen delas in i tre huvudavdelningar: vishet och kunskap, etik och meditation. Inom vishet och kunskap gäller att buddhisten ska sträva efter att ha rätt uppfattning och rätt tanke. Inom etik gäller att han ska ha rätt tal (det vill säga att han inte får ljuga, håna någon eller förtala någon), rätt handlande och rätt livsföring. Både rätt handlande och rätt livsföring innebär att han ska leva på ett sådant sätt att han inte skadar någon annan. Inom meditation ska buddhisten slutligen försöka ha rätt strävan, rätt uppmärksamhet (det vill säga vara medveten om sina känslor och bevara sin sinnesro) och rätt koncentration.

Till skillnad från många andra religioner tror inte buddhister på en gud som skapade världen. De dyrkar inte heller Buddha på samma sätt som till exempel Jesus dyrkas inom kristendomen. Siddharta Gautama anses av buddhisterna inte vara den enda Buddhan. En Buddha är istället en person som helt har renat sitt sinne från begär och okunnighet, och således uppnått nirvana. De tror däremot att Siddharta Gautama var den första att uppnå upplysthet, och därför räknas han som grundaren till religionen. Det är inte säkert när Gautama föddes, men religionsforskare tror att det var mellan 600- och 400-talen f. Kr. Buddhismen är således en gammal religion, som idag har mellan 350 och 550 miljoner anhängare.