Religioner

Buddhismen

Buddhism kallas också Buddha Dharma, vilket betyder ”Buddhas lära”. Buddhismen är en icke-teistisk religion, och är i stort baserad på lärdomar från Siddharta Gautama, som är känd som Buddha. Buddhister […]