Sikhism

Sikhism är världens femte största religion. Över hela världen finns ungefär 30 miljoner utövare, men de allra flesta finns i Indien, där religionen också har sitt ursprung. Sikhismen grundades av Guru Nanak Dev, som levde mellan 1469 och 1538. Nanak Dev fascinerades tidigt av religion och av Gud, och reste mycket under sitt tidiga vuxna liv. När han var trettio år gammal försvann han. Man antog att han hade drunknat under sin dagliga simtur. Tre dagar senare återvände han dock, och deklarerade ”Det finns ingen hindu, det finns ingen muslim”. Efter detta började han sprida den troslära och filosofi som idag kallas sikhism.GuruNanakFresco-Goindwal

Utövarna av sikhism kallas sikher. De manliga utövarna av religionen kan kännas igen på den turban de bär, som täcker deras hår. Sikhiska män ska ha vårdat men oklippt hår och skägg, något som ska symbolisera andlighet. Männen bär även en armring av järn runt handleden, som symboliserar evigheten och sikhernas gemenskap med Gud och med varandra.

Sikhism definieras traditionellt som en monoteistisk religion, men sikhernas koncept av ”Gud” skiljer sig från till exempel kristendomens, judendomens eller islams. Man talar om ”Ik Onkar”, vilket är en ande som genomsyrar allt och är ständig. Anden har inget kön, har ingen form, och finns bortom tid och rum. Sikherna mediterar för att kunna se denna ande genom sitt inre öga, genom hjärtat.

Förutom Ik Onkar består den sikhiska tron och filosofin också av en rad värderingar som sikherna ska leva efter. En av de mest grundläggande värderingarna inom sikhism är alla människors lika värde. Sikherna följer till exempel inte Indiens kastsystem, och tror på jämställdhet mellan könen. Sikherna tror också att alla har rätt till att leva, men att denna rätt begränsas av vissa förpliktelser: sikherna lever enkelt, de går upp tidigt, utför sitt arbete, äter enkel mat, njuter av livet och försöker alltid vara positiva, och stötta och hjälpa mindre bemedlade.

Något annat som förknippas med Indien, förutom dess religioner, är dess mat. Det indiska köket har en tydlig karaktär, mycket tack vare dess kryddor. Om du vill prova på att laga indisk mat hemma, kan det underlätta om du följer några recept, som dessutom kan ge dig inspiration till rätter du vill prova. Du hittar mängder av recept på bland annat indisk mat på Matklubben.se.